Regnskapstjenester

Ingen selskaper er forpliktet til å bruke en ekstern regnskapsfører. Men alle bedrifter har selv ansvaret for at regnskapet er utarbeidet korrekt. Mange velger derfor å outsource regnskapsarbeidet til autoriserte regnskapsførere. Det er tidsbesparende og sannsynligheten for feil og mangler blir redusert. Med dagens skybaserte systemer er arbeidsfordeling enklere enn noen gang før. Du velger selv i hvilken grad du vil føre selv og hva du ønsker hjelp til. Vi tar oss av alle regnskapstjenester. 

Lønn

Fakturering

Budsjettering

Regnskapsføring

Årsoppgjør

Rådgivning

Oppstart og etablering av virksomheter

Omorganisering

Bistand søknad skattefunn mm

Ta kontakt for en hyggelig samtale og hva du ønsker vi skal gjøre for deg.