Ansatte

Mette Nilsen

Reg. revisor/aut. regn.fører


Tel:  69 70 13 19
Send e-post

Kjetil Bråthen

Regnskapsmedarbeider

Tel: 958 32 524
Send e-post

Ida Solbrekke

Aut. regnskapsfører

Tel: 69 70 13 17
Send e-post

Frøydis Hoff

Aut. regnskapsfører

Tel: 971 05 012
Send e-post

Tonje Frøne

Aut. regnskapsfører                    

Tel: 481 43 107                                    Send e-post

Janne Bjørnstad

Regnskapsmedarbeider

Tel: 916 24 666
Send e-post

Hege K. Oftedahl

Stats.aut. revisor/aut. regn.fører

Tel: 982 64 343
Send e-post

Anne-Britt Oroug

Reg. revisor/aut.regnskapsfører

Tel: 926 27 254
Send e-post

Merima Harcevic

Regnskapsmedarbeider

Tel: 950 73 663
Send e-post

Trond Nygård

Aut. regnskapsfører

Tel: 69 70 13 16
Send e-post

John Elias Oroug

Aut.regnskapsfører

Tel: 922 05 857
Send e-post