Våre tjenester

Vi tilbyr tjenester innen:

 • Regnskap, fakturering og lønn
 • Økonomisk planlegging herunder utarbeidelse av budsjetter
 • Etablering av ny virksomhet (stiftelser) og omorganiseringer (fusjoner, fisjoner og omdannelser)Utarbeidelse av alle nødvendige dokumenter til Brønnøysund og oppfølging av endelig gjennomføring.
 • Organisering av rutiner. Rutinebeskrivelser samt implementering.
 • Assistanse i styrearbeid
 • Årsoppgjør med likningspapirer. Utarbeidelse av offentlig regnskap med noter og årsberetning. Utarbeidelse av lovpålagte ligningspapirer og innsendelse.
 • Remittering
 • Bistand søknad SkatteFunn
 • Controllerarbeid
 • Rådgivning og konsulentbistand

Våre tjenester er basert på:

 • Nettsky og IKT av høy kvalitet fra Braathe Gruppen
 • Høy kompetanse med bakgrunn i regelmessig oppdatering og lang erfaring
 • Kvalitetssikring som sikrer deg et arbeid som holder høye kvalitetsmål
 • Personlig oppfølging av en partner som bryr seg om din virksomhet
 • Aktiv deltagelse i den grad det passer din interesse