Historikk

Askim Regnskapsteam AS eies i dag av Regnskap og Consulent Compagniet AS og Holm og Nilsen AS. 

Askim Regnskapsteam AS er opprinnelig tuftet på et samarbeid som startet på 1980-tallet mellom Per Holm og Hallgeir Hovland. Den gang het virksomheten Per Holm og Hallgeir Hovland ANS. De drev hvert sitt enkeltpersonforetak som regnskapsførere, men samarbeidet om data og programløsninger. 

På slutten av 1990-tallet kom så Finn Spedstad tett etterfulgt av Oroug regnskapskontor. Navnet var da Hovland, Holm, Spedstad og Oroug ANS. I 2000 og 2001 kom Regnskapsbua AS med Marit Bamserud og Karin Lund og Regnskapsservice med Kari Resløkken Larsen. Da ble navnet på det ansvarlige selskapet alfor omfattende og Askim Regnskapsteam ANS ble født. I 2007 ble det omdannet til Askim Regnskapsteam AS. Underveis hadde Hallgeir Holm solgt firmaet og startet å jobbe for Regnskapsbua og Mette Nilsen hadde slått seg sammen med Per Holm og  omdannet enkeltpersonforetaket Per Holm til Holm og Nilsen AS. Dette var i 2007. Nå har Per Holm gått av med pensjon. 

I 2015 ble  Regnskap og Consulent Compagniet startet opp av Frøydis Hoff og Hege Kristin Oftedahl. De kjøpte opp Finn Spedstad i mai 2015, Oroug Regnskapskontor i 2019 og porteføljen til Lund Regnskap i 2021. 

Regnskap og Consulent Compagniet AS med daglig leder Hege Kristine Oftedahl. Hege er statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører. 

 

BILDE KOMMER

Holm & Nilsen AS med daglig leder Mette Nilsen. Hun er registert revisor og autorisert regnskapsfører. Hun drev tidligere sammen med Per Holm.