Om oss

Askim regnskapsteam består av totalt 13 ansatte hvorav 7 er autoriserte regnskapsførere. I tillegg er vi 2 registrerte revisorer og 1 statsautorisert revisor. Vi besitter følgelig den faglige kompetansen som skal til for å skreddersy dine behov for oppfølging av regnskap og øvrige administrative oppgaver herunder lønn og HR. Se fanen "Våre tjenester" for en nærmere beskrivelse.

Våre systemer bygger på elektronisk bilagsflyt (scanning) noe som klart forenkler registreringsarbeidet og bidrar til at regnskapet i større grad er oppdatert. Dette er viktig for å kunne fatte de rette beslutningene løpende gjennom året.