Om oss

Askim regnskapsteam AS eies av firmaene Holm og Nilsen AS og RCC Regnskap AS.  Vi er totalt elleve ansatte hvorav seks er autoriserte regnskapsførere. I tillegg er to statsautoriserte revisorer. Vi besitter følgelig den faglige kompetansen som skal til for å skreddersy dine behov for oppfølging av regnskap og øvrige administrative oppgaver, herunder lønn og HR. Se fanen "Våre tjenester" for en nærmere beskrivelse.

Våre systemer bygger på elektronisk bilagsflyt (scanning), noe som klart forenkler registreringsarbeidet og bidrar til at regnskapet i større grad er oppdatert. Dette er viktig for å kunne fatte de rette beslutningene løpende gjennom året.